Vzdrževanje IT rešitve
 • Spremembe iz naslova poslovnih zahtev
 • Dokumentacija
 • Pravila in načela interne kontrole
 • Plan testiranja
 • Plan uvedbe
 • Nujni ukrepi – upravljanje napak in incidentov

Projektno vodenje
 • Naslanjamo se na principe in postopke opredeljene v PMI –PMBOK-body of knowledge
 • Organizacija projekta
 • Projektni cilji
 • Vloge in odgovornosti skupin in posameznikov
 • Projektno planiranje virov (FPA) – vhod, izhod, datoteke, tabele, vmesniki, vpogledi

Življenjski cikel razvoja programske opreme
 • Uporabljamo pristop po RAD metodologiji