• S strani bančnih tehnologov in it profesionalcev smo leta 1989 sestavili ekipo, ki se je lotila reševanja izzivov
  • Podjetje SING sestavljajo interno zaposleni in zunanji sodelavci iz SLO in širše
  • Struktura zaposlenih zajema kader strokovnjakov z najmanj fakultetno izobrazbo različnih področij (ekonomija, IT, procesna tehnologija)
  • Področja dela pokrivajo storitve svetovanja pri razvoju programske opreme, lastni produkti, kot tudi izdelava “on demand” rešitev za področje bančništva