• svetovanje na področju razvoja programskih rešitev
  • svetovanje na področju upravljanja z IT viri z vidika ITIL
  • poslovna analiza bančnih procesov in produktov
  • svetovanje pri optimizaciji bančnih procesov
  • svetovanje Bank User Interface Design
  • internal auditing v skladu priporočili ISACA - CISA