Podjetje se ukvarja s podporo bančnega poslovanja. Nudimo rešitve za podporo skoraj vseh sklopov poslovanja banke. Produkte integriramo v obstoječe sisteme, kot so uporaba skupnih že obstoječih šifrantov, samodejni vpisi v glavno knjigo, povezave s plačilnim promtom banke in nenazadnje povezava z obstoječimi podatkovnimi skladišči. Produkti so parametrizirani, uporabljajo grafični vmesnik s pomočjo, hkrati pa je poskrbljeno tudi za varnost podatkov vključno z dolgoletnim arhiviranjem podatkovnih baz. Izdelujemo rešitve za podporo:

  • kreditnega poslovanja
  • depozitnega poslovanja
  • garancij
  • izvajanje regulatornega poročanja Banki Slovenije
  • rešitve s področja salda-kontov
  • rešitve za upravljanje z osnovnimi sredstvi
  • izvajanje bančnih poslovnih analiz
  • optimizacija bančnih procesov